ตารางค่า VPI/VCI ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในแต่ละค่าย

By | พฤศจิกายน 16, 2015

ตารางค่า VPI/VCI ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในแต่ละค่าย

ค่า VPI (Virtual Path Identifier) และ VCI (Virtual Channel Identifier) มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดค่าโมเด็ม ซึ่งค่า vci/vpi นั้นจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ISP ตามตารางด้านล่างนี้

ISP

Operator

Encapsulation

Mutiplex

VPI

VCI

 3BB  3bb  PPPoE  LLC  0  33
 TT&T – Maxnet TT&T – Maxnet  PPPoE  LLC  0 33
TT&T – Hinet TT&T – Hinet  PPPoE  LLC 0  66
True True  PPPoE  LLC 0  100
 CAT Telecom  CAT Telecom  PPPoE  LLC  0  35
 TOT  TOT  PPPoE  LLC  1  32
 JS-Net/CS Loxinfo/Pacific TT&T  PPPoE  LLC  0 33
 JS-Net/CS Loxinfo/Pacific  True  PPPoE  LLC  0 100
  JS-Net/CS Loxinfo/Pacific TOT  PPPoE  LLC 1  32