ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือ ด้วยตัวเอง วิธีการใช้งาน

By | กันยายน 25, 2016

ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือ ด้วยตัวเอง วิธีการใช้งาน

ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือ

ถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกับชายแดนไม่มาก ไปอยู่ในบริเวณที่ยังพอมีคลื่นโทรศัพท์จากฝั่งไทยไปถึงแต่อาจจะน้อยมากหรือน้อยจน รับได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง ซึ่งมีบางครั้งโทรศัพท์รับคลื่นได้แรงมากแต่กลับโทรไม่ได้ก็มี ที่เป็นแบบนี้เพราะโทรศัพท์มือถือของเรา เลือกเครือข่ายแบบอัตโนมัติอยู่ โดยมันจะพยายามค้นหาความแรงสัญญาณที่ดีที่สุดมาใช้อยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมจับเอาคลื่นสัญญาณที่มีค่าความแรงน้อยๆ จนสุดท้ายไปจับเอาคลื่นสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าความแรงมากกว่ามาใช้แต่ไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายได้ แล้วโทรศัพท์ของเราก็จะไม่สามารถโทรเข้าออกได้ ทั้งๆที่โทรศัพท์มีคลื่นอยู่ก็ตาม  ดังนั้น ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของเราให้ไปจับสัญญาณโทรศัพท์จากเครือข่ายที่เราระบุเท่านั้น ด้วยวิธีการ ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือด้วยตัวเอง โดยการยกตัวอย่างกับมือถือรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้ครับ

1.เข้าไปที่ตั้งค่ามือถือ แล้วเลือกการตั้งค่าเครือข่าย

ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือด้วยตัวเอง

2.ไปที่เลือกโดยอัตโนมัติ แล้วทำการสไลด์เพื่อปิดการใช้งานเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกเครือข่ายด้วยตัวเอง

เลือกเครือข่ายแบบตั้งค่าเอง

3.หลังจากปิดการเลือกโดยอัตโนมัติ ระบบจะแจ้งเตื่อนให้ทราบว่า หลังจากปิดใช้ฟังก์ชันนี้แล้ว โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จะลงทะเบียนเฉพาะกับเครือข่ายของผู้ให้บริการที่คุณเลือกด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่เลือกผู้ให้บริการรายอื่นโดยอัตโนมัติ ก็ให้ตอบตกลงไปครับ

ปิดใช้-เลือกอัตโนมัติ

4.โทรศัพท์จะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันความมั่นใจอีกครั้งว่า การปิดฟังก์ชันนี้อาจทำให้ไม่มีสัญญาณหรือบริการไม่พร้อมใช้งานเพราะหลังจากปิดฟังก์ชันนี้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการที่เราใช้งานอยู่ไม่มีคลื่นเลยโทรศัพท์ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ ตอบตกลงเพื่อยืนยัน

ปิดใช้เลือกอัตโนมัติ

5.หลังจากนั้นโทรศัพท์จะทำการค้นหาคลื่นสัญาณาณที่มีในบริเวณนั้นที่รับได้ทั้งหมดขึ้นมาแสดง

ค้นหาเครือขายที่ใช้ได้

6.หลังจากค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้มาแสดง ให้เรามองหารายชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่เราใช้บริการอยู่ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็เลือกเอาเลยครับ(จากตัวอย่างของผมใช้บริการของ AIS)  แต่ถ้าไม่เจอแสดงว่าคลื่นสัญาณาณจากผู้ให้บริการของเรานั้นไม่มีเลย ดังนั้นเราจะไม่สามารถใช้วิธีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดได้

เครือข่ายที่ใช้ได้ทั้งหมด

จากนั้นโทรศัพท์ของเราก็จะอยู่ในโหมดเลือกเครือข่ายด้วยตัวเอง แล้วมันก็ก็จะรับคลื่นเฉพาะเครือข่ายผู้ให้บริการที่เราระบุเท่านั้น แม้ว่าความแรงคลื่นจะน้อยก็ตาม แต่ถ้าคลื่นสัญาณาณนั้นไม่มีจริงๆ โทรศัพท์ก็จะรับสัญาณาณไม่ได้เลย

**สุดท้ายเมื่อเรากลับบ้านหรือไปอยู่ในที่ที่สัญญาณดีตลอดเวลา อย่าลืมปรับการตั้งค่าให้กลับไปเป็นแบบเลือกอัตโนมัตเหมือนเดิมด้วย**