วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express

By | ธันวาคม 4, 2016

วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express

SQL Server Express เป็นรุ่นฐานข้อมูลของ Microsoft ที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี แต่จะมีข้อจำกัดในการใช้งาน อย่างใน  Microsoft SQL Server 2016 Express จะมีข้อจำกัดของขนาดข้อมูลสูงสุดได้ไม่เกิน 10 GB ต่อฐานข้อมูล ทำงานกับ CPU ได้ไม่เกิน 1 ตัว และใช้งานแรมได้มากสุด 1 GB ดังนั้น SQL Server รุ่น Express จึงเหมาะสำหรับ นำไปใช้งานกับระบบฐานข้อมูลที่ไม่ใหญ่มาก หรือนำไปใช้สำหรับการทดสอบ หรือการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในบทความนี้จะมาแนะนำ วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express สามารถเข้าไปดาวโหลดโปรแกรมติดตั้ง จากเว็บไชร์ Microsoft

install-SQL-Server-2016-Express-p02

วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express

เมื่อดาวโหลดแล้วจะได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง ทำการคลิกไฟล์ติดตั้งขึ้นมา

install-SQL-Server-2016-Express-p01

เลือกไปที่ Custom เพราะเราจะกำหนดค่าในการติดตั้งด้วย

วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express

การติดตั้งโปรแกรมติดตั้งจะต้องดาวโหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องก่อน ให้กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ

install-SQL-Server-2016-Express-p2

โปรแกรมดาวโหลด install package

install-SQL-Server-2016-Express-p3

การติดตั้งใหม่สำหรับเครื่องที่จะไม่เคยลง SQL Server มาก่อนเลือกที่ ตัวแรก New SQL Server

วิธีติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express

กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

install-SQL-Server-2016-Express-p5

หากมีการให้อัฟเดป Microsoft ก็ควรทำตามโดยติกเครื่องหมายถูกแล้วกด Next

install-SQL-Server-2016-Express-p6

โปรแกรมติดตั้งจะทำการตรวจเช็คระบบทั้งหมดว่ามีความพร้อมสำหรับการติดตั้งหรือไม่ ซึ่งต้องมีเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้งหมด ส่วนเครื่องหมายเตื่อนสีเหลือง ไม่เป็นไรสามารถดำเนินการติดตั้งต่อไปได้

install-SQL-Server-2016-Express-p7

เลือก Feature เพิ่มเติมตามที่โปรแกรมแนะนำให้แล้ว

install-SQL-Server-2016-Express-p8

ตั้งชื่อ Instance ที่ช่อง Named instance จะเอาตามที่โปรแกรมตั้งให้หรือกำหนดเองก็ได้หรือจะเลือกที่ Default instance ก็ได้เช่นกัน

install-SQL-Server-2016-Express-p9

มาถึงหน้านี้ให้ไปที่แทบ Collation เพื่อไปตรวจรูปแบบการสนับสนุนตัวหนังสือภาษาไทย

install-SQL-Server-2016-Express-p10

รูปแบบการสนับสนุนตัวหนังสือภาษาไทย ควรเป็น Thai_CI_AS แต่ถ้าไม่เป็นตามนี้ให้กดเข้าไปที่ Customize

install-SQL-Server-2016-Express-p11

เลือกเป็น Thai

install-SQL-Server-2016-Express-p12

เลือกรูปแบบการ Login ฐานขอมูลให้เป็นแบบ Mixed Mode เพื่อให้สามารถ Login ได้ทั้งสองแบบคือ แบบใช้ User และ password เดียวกันกับเครื่อง และแบบกำหนด username และ password เอง โดยให้กำหนด password ของ User (sa) เข้าไปด้วย ที่ช่อง Enter password และ Confirm password

install-SQL-Server-2016-Express-p13

กดยอมรับ

install-SQL-Server-2016-Express-p15

เลือก install Service Native Mode

install-SQL-Server-2016-Express-p14

โปรแกรมทำการ ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express อาจใช้เวลาสักพัก

install-SQL-Server-2016-Express-p16

การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2016 Express เสร็จเรียบร้อย กด Close สิ้นสุดการติดตั้ง

install-SQL-Server-2016-Express-p17