วิธีบล็อกเว็บไซต์ไม่ให้เข้าใช้งานได้ผ่านเร้าเตอร์ 3bb

By | พฤษภาคม 10, 2021

วิธีบล็อกเว็บไซต์ ไม่ให้เข้าใช้งานได้ผ่านเร้าเตอร์ 3bb

เมื่อต้องการห้ามการเข้าเว็บไชร์บางเว็บ หรือห้ามการเข้าเว็บบางช่วงเวลา สามารถทำได้ง่ายๆผ่าน ไวไฟเร้าเตอร์ 3bb ที่มีอยู่ในตอนนี้ ซึ่งสำหรับใครที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ 3bb สามารถทำทันที

เริ่มด้วยการ Login เข้าไปในเร้าเตอร์ด้วยการพิมพ์เข้าไปที่เบราว์เซอร์ ้http://192.168.1.1 แล้วใส่ User และ password เพื่อเข้าไปในเมนูตั้งค่า  (ถ้าไม่ทราบ User และ password ในการเข้าให้ลองดู หัวข้อนี้ )

มาที่หัวข้อ Security ตรวจสอบว่า Firewall Enable ถูกเลือกอยู่หรือไม่ ซึ่งต้องเลือกเป็น Enable

ต่อมา คลิกที่หัวข้อ URL Filtering  เลือก Enable และ Black List

กดที่ปุ่ม Add แล้วกรอกรายละเอียดที่ต้องการบล็อก

URL Address : คื่อชื่อเว็บไซร์ที่ต้องการบล็อก เช่น www.sanook.com
Start Time: ช่วงเวลาเริ่มที่ต้องการบล็อก เช่น 0:0 (0 นาฟิกา 0 นาที)
End Time: ช่วงเวลาสิ้นสุดที่ต้องการบล็อก เช่น 24:0 (24 นาฟิกา 0 นาที)
Enable: เปิดใช้งานกับเว็บนี้

สุดท้ายให้กด Apply เพื่อบันทึกค่า เรียบร้อย

วิธีบล็อกเว็บไซต์

สามารถเพิ่มจำนวนเว็บและช่วงเวลาที่ต้องการบล็อก เข้าไปอีกตามต้องการ ดังตัวอย่างด่านล่าง

วิธีบล็อกเว็บไซต์

แล้วทดสอบเว็บไซร์ที่ได้กำหนดว่าสามารถเข้าได้หรือไม่