วิธีเปลี่ยนรหัส wi-fi ของ TOT ZTE ZXHN F660

By | มีนาคม 11, 2018

วิธีเปลี่ยนรหัส wi-fi ของ TOT ZTE ZXHN F660

วิธีเปลี่ยนรหัส wi-fi ของ TOT ZTE ZXHN F660

เร้าเตอร์ยี่ห้อ ZTE ZXHN F660 เร้าเตอร์ของ TOT รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย fiber optic สำหรับการเปลี่ยนชื่อหรือรหัส wi-fi นั้น เราจะเปลี่ยนเฉพาะชื่อหรือจะเปลี่ยนเฉพาะรหัสก็ได้ ซึ่งสามารถทำเองได้ไม่ยาก โดยทำตามขั้นตอนที่ผมจะแนะนำดังต่อไปนี้

1.การเปลี่ยนชื่อ wi-fi

ให้ใช้ Browser ที่เราเปิดอยู่ ณ ตอนนี้ โดยเข้าไปที่ http://192.168.1.1 แล้วจะพบหน้าต่างให้ใส่ username และ password โดยใช้ค่าตามนี้
Username = superadmin
Password = astratot
เมื่อ username และ password นั้นถูกต้อง ก็จะผ่านหน้านี้เข้าไปได้ แต่ถ้าไม้ได้ ให้ลองใช้ username เป็น admin และ password เป็น admin แต่ถ้าหากยังเข้าไม่ได้อีก แสดงว่าเร้าเตอร์ตัวนี้ ได้มีคนเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้ว อาจจะต้องติดต่อ ขอรหัสจากช่างที่มาติดตั้ง หรือคนที่เปลี่ยนรหัสตัวนี้

เมื่อเข้ามาภายในเมนูการตั้งค่าได้แล้ว ให้คลิ้กไปที่เมนูซ้ายมือ ที่ Network ต่อด้วย WLAN และ SSID ที่ช่อง SSID Name คือ ชื่อของ wi-fi ปัจจุบันที่เราใช้อยู่ ให้ทำการเปลี่ยน เป็นชื่อที่เราต้องการได้เลย แต่ต้องเป็นภาษาอังกฦษเท่านั้น ได้ตั้งแต่ 1-32 ตัวอักษร จะมีตัวเลขรวมอยู่ด้วยก็ได้ จากนั้นกด Submit เพื่อบันทึกค่า

หลังจากกด ปุ่ม Submit ถ้าหากเราเชื่อมกับ wi-fi ตัวนี้อยู่ เราจะหลุดจาก wi-fi นะครับ ให้เราค้นหาชื่อ wi-fi ชื่อใหม่ที่เราได้เปลี่ยน แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

2.การเปลี่ยนรหัส wi-fi

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนรหัส wi-fi ก็ให้ทำคล้ายการเปลียนชื่อ wi-fi ในข้อ 1 แต่ให้คลิ้กมาที่ Security แล้วที่ช่อง WPA-Passpharse ใส่รหัส wi-fi ใหม่ที่ต้องการลงไป โดยต้องใส่ตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป ต้องเป็นภาษาอังกฦษเท่านั้น จะมีตัวเลขรวมอยู่ด้วยก็ได้ จากนั้นกด Submit เพื่อบันทึกค่า

หลังจากกด ปุ่ม Submit ถ้าหากเราเชื่อมกับ wi-fi ตัวนี้อยู่ เราจะหลุดจาก wi-fi นะครับ ให้เราเชื่อมต่ออีกครั้ง ด้วยรหัส wi-fi ใหม่ที่เราพึ่งได้เปลี่ยนเข้าไป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน wi-fi ของเราได้ด้วยตัวเองแล้วครับ