วิธีเปลี่ยนรหัส WiFi เร้าเตอร์ AN5506-04-FA FiberHome 3bb

By | กรกฎาคม 22, 2018

วิธีเปลี่ยนรหัส WiFi เร้าเตอร์ AN5506-04-FA FiberHome 3bb

AN5506-04-FA 3BB

เร้าเตอร์ AN5506-04-FA ของ 3bb รุ่นนี้เป็นเร้าเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความสูง ได้มากกว่า 100 Mbps เลยที่เดียว โดยเร้าเตอร์ AN5506-04-FA รุ่นนี้ สามารถกระจาย WiFi ได้ถึง 2 ย่านความถีด้วยกันคือ ความถี่ 2.4 GHz และ 5 Ghz ดังนั้น จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อและรหัสไวไฟกันครับ ว่ามีวิธีการอย่างไร

เริ่มจากการตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์กันก่อน โดยดูที่ด้านหลังตัวอุปกรณ์ ว่าเป็นรุ่นที่ตรงกันกับเนื้อหาต่อไปนี้

AN5506-04-FA

จากนั้นให้ดูที่ป้ายหลังเครื่องตัวถัดมา ซึ่งจะพบกับค่า IP ของอุปกรณ์  Username และ Password เป็นค่าที่เราจะนำไปใช้สำหรับ Login เข้าตัว Router เพื่อเข้าไปกำหนดค่า

IP ของอุปกรณ์  Username และ Password

เมื่อทราบ IP ของเร้าเตอร์แล้ว ให้เปิดบราวเซอร์อินเตอร์เน็ตขึ้นมาแล้วใส่ IP ของเร้าเตอร์เข้าไป คือ http://192.168.1.1 จากนั้นก็ให้ใส่ Username และ Password พร้อมด้วย Validate Code ที่แสดงอยู่ ณ ตอนนั้นเข้าไปในช่องด้วย

**หมายเหตุ : ช่อง Username และ Password ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ มีความแตกต่างกัน ให้ใส่ตรงตามค่าที่ให้มา

login

เมื่อผ่านเข้ามาในส่วนการตั้งค่าได้แล้ว ก็จะพบกับเมนูการตั้งค่าต่างๆ ให้เราไปที่ เมนู Network–>Advanced ที่เมนูนี้คือส่วนของการกำหนดค่า wifi ย่าน 2.4 Ghz

  • หากเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ WiFi ให้เปลียนตรงที่ช่อง SSID Name ได้เลย
  • และหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนรหัส WiFi ก็ให้เปลียนตรงที่ช่อง  Passphraseได้เลย เช่นกัน
  • หลังจากนั้น กดที่ปุ่ม Apply ค่าที่เราใส่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยทันที
  • (แต่ถ้าหากอยากจะปิดย่านนี้ไม่ใช้งาน ก็ได้เช่นกัน เพียงแค่เปลียนค่า SSID Choice จาก Ennable เป็น Disable)

**หมายเหตุ: ถ้าหากเราเชื่อมกับ wifi ย่านนี้อยู่ เราจะหลุดจาก wifi นะครับ ให้เราเชื่อมต่ออีกครั้ง ด้วยรหัส wifi ใหม่ที่เราพึ่งได้เปลี่ยนเข้าไป

วิธีเปลี่ยนรหัส WiFi เร้าเตอร์ AN5506-04-FA

เช่นกันครับ ถ้าหากเราจะเปลียนค่า wifi ย่าน 5 Ghz ให้เราไปที่ เมนู Network–>5G Advanced ซึ่งการตั้งค่าจะเหมือนกันเลยกับ 2.4 Ghz คือ

  • หากเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ WiFi ให้เปลียนตรงที่ช่อง SSID Name ได้เลย
  • และหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนรหัส WiFi ก็ให้เปลียนตรงที่ช่อง  Passphraseได้เลย เช่นกัน
  • หลังจากนั้น กดที่ปุ่ม Apply ค่าที่เราใส่ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยทันที
  • (แต่ถ้าหากอยากจะปิดย่านนี้ไม่ใช้งาน ก็ได้เช่นกัน เพียงแค่เปลียนค่า SSID Choice จาก Ennable เป็น Disable)

**หมายเหตุ: ถ้าหากเราเชื่อมกับ wifi ย่านนี้อยู่ เราจะหลุดจาก wifi นะครับ ให้เราเชื่อมต่ออีกครั้ง ด้วยรหัส wifi ใหม่ที่เราพึ่งได้เปลี่ยนเข้าไป

วิธีเปลี่ยนรหัส WiFi เร้าเตอร์ AN5506-04-FA