วิธี คำนวณขนาดที่ดิน จากแผนที่ โดยใช้โปรแกรม google maps

By | พฤศจิกายน 14, 2017

วิธี คำนวณขนาดที่ดิน จากแผนที่ โดยใช้โปรแกรม google maps

สำหรับท่านที่ต้องการทราบและ คำนวณขนาดที่ดิน ที่เราสนใจ ว่ามีขนาดเท่าใด มีกี่ไร่ กี่ตารางวา วันนี้ผมมีวิธีการ หาขนาดของที่ดิน ด้วยวิธีการง่ายๆ มาฝากกันครับ ซึ่งก็คือ การใช้โปรแกรม google maps นั้นเอง

โปรแกรม google maps ช่วยให้เราค้นหาเส้นทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการ ได้โดยง่ายแล้ว มันยังช่วยเราคำนวณหา ขนาดของพื้นที่ ในบริเวณหนึ่งๆ ที่เราอยากทราบ แล้วระบุขอบเขตเข้าไปในโปรแกรม ซึึ่งตัวโปรแกรมก็จะคำนวณ ให้เราทราบในทันที นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถ วัดระยะทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดจุดหนึ่งได้ด้วย โดยการทำตามขั้นต่อ ดังต่อไปนี้

1.เปิดเข้าไปยังเว็บไซร์ของ google maps www.google.co.th/maps

2.พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาสถานที่ ที่ต้องการ

3.สามารถเปลี่ยนมุมมอง เป็นแบบดาวเทียม เพื่อให้มองเห็นภาพสถานที่ ได้ชัดเจนขึ้น

4.คลิกขวาที่แผนที่ ตรงจุดจุดแรกที่ต้องการเริ่ม จากนั้นเลือกที่วัดระยะทาง

 

คำนวณขนาดที่ดิน

5.ต่อมา คลิกต่อไปยังจุดที่สอง จุดที่สาม ไปเรื่อยๆ ให้รอบบริเวณที่ต้องการวัด

6.จุดสุดท้ายนี้ต้องคลิก ให้เป็นจุดเดียวกันกับจุดเริ่มต้น

7.จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นพื้นที่ ในบริเวณที่เลือก เป็นตารางเมตรและตารางฟุต พร้อมกับได้ระยะทางโดยรอบด้วย

8.ในขณะที่คลิกกำหนดจุด แต่กำหนดจุดผิดพลาด ให้คลิกที่จุดผิดพลาดนั้นอีกครั้ง โปรแกรมจะลบจุดผิดพลาดนั้นออก แล้วค่อยคลิกใหม่ต่อไป

9.เมื่อต้องการเริ่มการวัดใหม่ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่แผนที่ แล้วเลือก ล้างผลการวัด

 

คำนวณขนาดที่ดิน

เมื่อสิ้นสุดที่จุดสุดท้าย เราได้ผลลัพธ์ออกมา เป็นพื้นที่ตารางเมตร ซึ่งต่อไป เราจะมาแปลงค่าจากตารางเมตร ให้เป็นไร่ เป็นงาน หรือเป็นตารางวา เพราะว่า เราจะคุ้นเคยกับ มาตราวัดแบบนี้มากกว่า

มาตราส่วนวัดที่ดินแบบไทย

1 ไร่ = 4 งาน

1 งาน  = 100 ตารางวา

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

เมื่อต้องการแปลงจากตารางเมตรเป็นไร่ ให้เอาตารางเมตรหารด้วย 1,600 จะได้ จำนวนไร่ แล้วนำจุดทศนิยมที่เหลือจากไร่ คูณด้วย 4 ได้ จำนวนงาน และนำจุดทศนิยมที่เหลือจากงาน คูณด้วย 100 ได้ จำนวนตารางวา

เข่น มีพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร เท่ากับ 6,000/1600=3.75ไร่  นำจุดทศนิยมคูณด้วย4 เท่ากับ 0.75×4 = 3 งาน ดังนั้นได้ค่าเป็น 3 ไร่ 3 งาน

หรือมีพื้นที่ 9,280 ตารางเมตร เท่ากับ 9,280/1600=5.8ไร่  นำจุดทศนิยมคูณด้วย4 เท่ากับ 0.8×4 = 3.2 งาน นำจุดทศนิยมคูณด้วย 100 เท่ากับ 0.2×100 = 20 ตารางวา ดังนั้นได้ค่าเป็น 5 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

 

จากภาพแผนที่ด้านบน เราได้พื้นที่บริเวณที่เราเลือก เท่ากับ 17,766.54 ตารางเมตร เมื่อนำมาแปลงเป็นไร่ จะได้ดังนี้

17,766.54/1,600 = 11.1040875 ไร่

0.1040875 x 4 = 0.41635 งาน

0.41635 x 100 = 41.635 ตารางวา

ดังนั้น พื้นที่ที่เราวัดได้จากโปรแกรม google map คือ 11 ไร่ 41.635 ตารางวา
นอกจากการหาขนาดของพื้นที่แล้ว โปรแกรม google maps ยังสามารถวัดระยะทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เช่นกัน เพียงแค่ให้กำหนดจุดที่จะวัด ขึ้นมาเพียงแค่สองจุด แต่ถ้าต้องการวัดหลายๆจุด ก็ทำได้เช่นกัน

วิธีคำนวณหาขนาดของระยะทาง

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่หรือระยะทาง ค่าที่ได้เป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมาก แต่อาจจะไม่ตรงกับขนาดพื้นที่จริงๆ แบบ 100 เปอร์เซ็น ซึ่งความคาดเคลื่อนอาจเกิดมาจาก การกำหนดจุด หรือขนาดของภาพแผนที่ที่เล็ก ในขณะที่ การวัดพื้นที่ บนสถานที่จริง จะมีความเที่ยงตรงมากกว่า ดั้งนั้น นี้จึงเป็นแนวทาง ให้เราทราบค่าโดยประมาณ เพียงเท่านั้น