mysql connect port 3306 connect จากเครื่องอื่นไม่ได้ วิธีแก้ไขปัญหาบน Ubuntu

By | พฤศจิกายน 20, 2015

mysql connect port 3306 connect จากเครื่องอื่นไม่ได้ วิธีแก้ไขปัญหาบน Ubuntu

mysql connect port 3306 connect จากเครื่องอื่นไม่ได้ วิธีแก้ไขปัญหาบน Ubuntu

mysql connect port 3306 จากเครื่องอื่นไม่ได้ วิธีแก้ไขบน Ubuntu

ทำการแก้ไข config ของ mysql ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ด้วยคำสั่ง  cd /etc/mysql

2. รันคำสั่ง  ls เจอไฟล์ my.cnf หรือปล่าว

3.ใช้คำสั่ง เพื่อแก้ไขไฟล์ –>nano my.cnf

4.เลื่อนลงมาเรื่อยๆ หาบรรทัดนี้ให้เจอ  bind-address    = 127.0.0.1

5.ใส่เครื่องหมาย#หน้าบรรดทัด–> # bind-address    = 127.0.0.1

6.save ไฟล์โดยกดปุ่ม Ctrl+x ที่คีย์บอร์ด

7.กดปุ่ม Y ที่คีย์บอร์ด เพื่อบันทึกไฟล์

8.รีสตาร์ท  mysql ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/mysqld restart