Tag Archives: การเลือกเครือข่าย

ตั้งค่าเลือกเครือข่ายมือถือ ด้วยตัวเอง วิธีการใช้งาน

ถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย แล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกับชายแดนไม่มาก ไปอยู่ในบริเวณที่ยังพอมีคลื่นโทรศัพท์จากฝั่งไทยไปถึง แต่อาจจะน้อยมาก หรือน้อยจนรับได้บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งมีบางครั้งโทรศัพท์รับคลื่นได้แรงมากแต่กลับโทรไม่ได้ก็มี ที่เป็นแบบนี้เพราะโทรศัพท์มือถือของเรา เลือกเครือข่ายอัตโนมัติอยู่ โดยมันจะพยายามค้นหาความแรงสัญญาณที่ดีที่สุดมาใช้อยู่ตลอดเวลา จะไม่ยอมจับเอาคลื่นสัญญาณที่มีค่าความแรงน้อยๆ จนสุดท้ายไปจับเอาคลื่นสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าความแรงมากกว่ามาใช้ จนทำให้โทรศัพท์ของเราไม่สามารถโทรเข้าออกได้