Tag Archives: เร้าเตอร์

วิธีเปลี่ยนรหัส WiFi เร้าเตอร์ AN5506-04-FA FiberHome 3bb

เร้าเตอร์ AN5506-04-FA ของ 3bb รุ่นนี้เป็นเร้าเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความสูง ได้มากกว่า 100 Mbps เลยที่เดียว โดยเร้าเตอร์ AN5506-04-FA รุ่นนี้ สามารถกระจาย WiFi ได้ถึง 2 ย่านความถีด้วยกันคือ ความถี่ 2.4 GHz และ 5 Ghz ดังนั้น จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อและรหัสไวไฟกันครับ ว่ามีวิธีการอย่างไร

วิธี Forward Port Router 3BB

เริ่มจากการตรวจไอพีฝั่งขา WAN ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ 3bb ก่อนว่าได้รับไอพีให้มา เป็นแบบ Public ไอพี หรือไม่ เพราะช่วงหลังๆ ทาง 3bb มักแจกไอพีที่เป็น Private IP มาให้ ซึ่ง Private IP ไม่สามารถทำการ forward port ได้

เปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi

ชื่อและรหัส wi-fi ค่าพวกนี้ ปกติช่างของ 3bb เขาจะเป็นคนกำหนด ใส่ให้เราตั้งแต่ตอนแรกที่มาติดตั้ง แต่พอใช้งานนานๆไป เราเกิดอยากจะเปลี่นยแปลงค่าเหล่านี้ด้วยเหตุผล อาจจะเคยให้รหัสผ่านคนอื่นไว้ใช้งานด้วย แต่ตอนนี้ไม่อยากให้เขาใช้งานด้วยแล้วหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เลยจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi กันครับ โดยทำตามขั้นตอนดั้งนี้