Tag Archives: แปลข้อความ

Google translator วิธีใช้ประโยช์น ให้ช่วยอ่าน-เขียน-แปลข้อความ

Google Translator หลักๆแล้ว มันเป็นโปรแกรมช่วยแปลข้อความ จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งตามที่เราต้องการ นอกจากนั้น google translator ก็ยังฟังก์มีชั่นสำหรับการอ่านข้อความด้วย มันช่วยให้บางท่าน ที่ไม่ชอบการอ่านข้อความตัวหนังสือเยอะๆได้ เพียงแค่คัดลอกมันนำมาวาง แล้วให้โปรแกรมอ่านออกเสียงให้ และโปรมแกรม Google Translator นั้น ยังมีฟังก์ชันช่วยพิมพ์ข้อความได้อีกด้วย มันจะช่วยพิมพ์ข้อความ จากเสียงของเราที่อ่านผ่านไมโคโฟนเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งนั้น ก็เป็นประโยชน์สำหรับเรามากเลยทีเดียว