Tag Archives: Control Panel

มายคอมพิวเตอร์บน desktop windows 10 วิธีนำรูปมาไว้ที่หน้าจอ

วิธีนำรูปไอคอน my computer มาไว้ที่หน้าจอ windows 10

ใน windows 10 จะเรียกไอคอนคอมพิวเตอร์นี้ว่า This PC โดยค่าเริ่มต้นนั้น windows 10 จะไม่นำเอาไอคอนนี้ออกมาแสดงที่หน้าจอ Desktop วิธีที่จะนำไอคอน This PC, Network, Control Panel และ My Document ขึ้นมาแสดงนั้น มีขั้นตอนดังนี้