Tag Archives: Desktop 64 bit

วิธีติดตั้ง Ubuntu 16.10 Desktop 64 bit (Yakkety Yak)

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ อูบุนตู เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตะกูล Linux เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งอูบุนตูนั้น มีการพัฒนาซอฟแวร์อยู่อย่างต่อเนื่อง มีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาทุกๆ ปี ปีละสองครั้ง และตอนนี้ ก็มาถึงเวอร์ที่ 16.10 Yakkety Yak แล้ว โดยในเนื้อหาบทความนี้ จะมาแนะนำ วิธีติดตั้ง Ubuntu 16.10 Desktop 64 bit (Yakkety Yak)