Tag Archives: DVR

วิธีการเลือกชื้อ กล้องวงจรปิด หลักการพิจารณา

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด นอกจากจะช่วยเก็บหลักฐานเหตุการณ์ย้อนหลังที่เกิดขึ้นไว้ได้แล้ว มันยังช่วยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ภายในบ้าน ของเรา เมื่อท่านไม่อยู่บ้าน หรือไปท่องเทียวต่างจังหวัดไกลๆ ท่านสามารถใช้อินเตอร์ที่ไหนก็ได้เข้าไปดูภายในบ้านของท่าน ดูความเรียบร้อยภายในบ้าน ซึ่งหากมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้น จะทำให้เรารู้ตัวได้ทันท่วงที ทำให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งเมื่อเวลาไม่อยู่บ้าน