Tag Archives: Fix IP

fix ip ให้กับโทรศัพท์ มือถือ Android วิธีการตั้งค่า

วิธี Fix IP ให้กับโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์วิธีฟิกค่าไอพีให้กับโทรศัพท์มือถือ Android ในกรณีที่ wi-fi router ไม่ยอมแจกไอพี หรือกรณีที่เราต้องการฟิกค่าไอพีเป็นค่าที่เราต้องการ 1.ไปที่เมนูตั้งค่าของโทรศัพท์

fix ip ให้กับ linux ubuntu 15.10 ขั้นตอนวิธีทำ

วิธี Fix IP ให้กับ Linux Ubuntu 15.10 นั้นจะทำโดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/network/interfaces โดยในที่นี้ใช้โปรแกรม nano เข้าทำการแก้ไข ไฟล์ โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้