Tag Archives: forward port ไม่ได้

วิธี Forward Port Router 3BB

เริ่มจากการตรวจไอพีฝั่งขา WAN ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ 3bb ก่อนว่าได้รับไอพีให้มา เป็นแบบ Public ไอพี หรือไม่ เพราะช่วงหลังๆ ทาง 3bb มักแจกไอพีที่เป็น Private IP มาให้ ซึ่ง Private IP ไม่สามารถทำการ forward port ได้