Tag Archives: forward port

วิธีใช้งาน 3BB DDNS

หลังจากที่ 3bb ได้ให้ไอพีเข้า Internet แก่ลูกค้าบางคนเป็น Private IP ซึ่งไอพีดังกล่าวจะไม่สามารถนำมา forward port ใน router ได้ แต่ทาง 3bb ได้มีบริการ 3bb ddns ขึ้นมาทดแทนเพื่อให้ Private IP สามารถนำมา  forward port ได้ โดยมีวิธีใช้งาน 3BB DDNS ดังนี้

วิธี Forward Port Router 3BB

เริ่มจากการตรวจไอพีฝั่งขา WAN ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ 3bb ก่อนว่าได้รับไอพีให้มา เป็นแบบ Public ไอพี หรือไม่ เพราะช่วงหลังๆ ทาง 3bb มักแจกไอพีที่เป็น Private IP มาให้ ซึ่ง Private IP ไม่สามารถทำการ forward port ได้