Tag Archives: password 3bb

เปลี่ยนชื่อรหัส wifi เร้าเตอร์ Huawei รุ่น HG532w ของ 3bb

วิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส wifi ของเร้าเตอร์ 3bb ยี่ห้อ huawei รุ่น HG532w มาดูกันครับว่ามีวิธีการเปลียนอย่างไร ก่อนอื่นตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ว่าตรงกันกับที่จะได้ แนะนำดังต่อไปนี้หรือไม่ ซึ่งรุุ่นของอุปกรณ์ สามารถดูจากสติ๊กเกอร์หลังเครื่องของเรา เพราะถ้าหากรุ่นตรงกันแล้วเมนูภายในก็จะเหมือนกัน ซึ่งสามารถทำตามได้เลย

เปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi

ชื่อและรหัส wi-fi ค่าพวกนี้ ปกติช่างของ 3bb เขาจะเป็นคนกำหนด ใส่ให้เราตั้งแต่ตอนแรกที่มาติดตั้ง แต่พอใช้งานนานๆไป เราเกิดอยากจะเปลี่นยแปลงค่าเหล่านี้ด้วยเหตุผล อาจจะเคยให้รหัสผ่านคนอื่นไว้ใช้งานด้วย แต่ตอนนี้ไม่อยากให้เขาใช้งานด้วยแล้วหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เลยจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi กันครับ โดยทำตามขั้นตอนดั้งนี้