Tag Archives: wi-fi

ตั้งค่า Repeater mode เพิ่มระยะรับส่ง Wi-Fi ให้ไกลยิ่งขึ้น

Repeater mode คือโหมดขยายสัญญาณหรือทวนสัญญาณ Wi-Fi ให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ในระยะที่ไกลมากขึ้น ด้วยวิธีการนำอุปกรณ์ Wi-Fi อีกตัวมารับช่วงต่อส่งกระจายสัญญาณออกไปอีกทอด โดยอุปกรณ์ที่มารับช่วงต่อจะต้องตั้งค่าให้เป็นโหมด Repeater แล้วนำมันไปวางในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi เริ่มอ่อนเพื่อให้มันทวนสัญญาณให้แรงกลับขึ้นมาอีก

เปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi

ชื่อและรหัส wi-fi ค่าพวกนี้ ปกติช่างของ 3bb เขาจะเป็นคนกำหนด ใส่ให้เราตั้งแต่ตอนแรกที่มาติดตั้ง แต่พอใช้งานนานๆไป เราเกิดอยากจะเปลี่นยแปลงค่าเหล่านี้ด้วยเหตุผล อาจจะเคยให้รหัสผ่านคนอื่นไว้ใช้งานด้วย แต่ตอนนี้ไม่อยากให้เขาใช้งานด้วยแล้วหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เลยจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส Wi-fi กันครับ โดยทำตามขั้นตอนดั้งนี้