Tag Archives: wifi route

เปลี่ยนชื่อรหัส wifi เร้าเตอร์ Huawei รุ่น HG532w ของ 3bb

วิธีเปลี่ยนชื่อและรหัส wifi ของเร้าเตอร์ 3bb ยี่ห้อ huawei รุ่น HG532w มาดูกันครับว่ามีวิธีการเปลียนอย่างไร ก่อนอื่นตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ว่าตรงกันกับที่จะได้ แนะนำดังต่อไปนี้หรือไม่ ซึ่งรุุ่นของอุปกรณ์ สามารถดูจากสติ๊กเกอร์หลังเครื่องของเรา เพราะถ้าหากรุ่นตรงกันแล้วเมนูภายในก็จะเหมือนกัน ซึ่งสามารถทำตามได้เลย