รวม default username password IP Address

By | กรกฎาคม 25, 2020

รวมค่าเริ่มต้นสำหรับ username, password และ IP Address ของอุปกรณ์  network,router,wifi,DVR ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือที่แถมมากับผู้บริการหรือผู้จำหน่าย รวบรวมมาเท่าที่ทราบ ณ ตอนนี้และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะพยายามเขียนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ ครับ

1.Router/wifi

 รุ่นอุปกรณ์/ผู้บริการ  default username  default password  default IP Address
Technicolor TC7200 / true internet  ว่าง  admin  192.168.0.1
Cisco EPC2325 / true internet  admin W2402  192.168.0.1
Technicolor TC7200 / true internet  ว่าง  admin  192.168.0.1
Technicolor TC7200 / true internet  ว่าง  admin  192.168.0.1
Technicolor TC7200 / true internet  ว่าง  admin  192.168.0.1
ZHONE ZNID24xx/Cat telecom  admin zhone  192.168.1.1
NT3BB-1PWN-125/ 3bb  admin  สี่ตัวท้าย MAC Address  192.168.1.1
 MikroTik RB750G  admin  ว่าง  192.168.88.1
 MikroTik RB450G  admin  ว่าง   192.168.88.1
 zyxel P-662H-D1  admin  1234  192.168.1.1
 Huawei HG8245  telecomadmin  admintelecom   192.168.1.1
 Huawei HG630 V2 /3bb  admin  สี่ตัวท้าย MAC Address  192.168.1.1
 Huawei HG8247/true internet  admin  password  192.168.1.1
fortinet/fortigate  admin ว่าง  192.168.1.99
 TOTO LINK  admin  admin  192.168.0.1

2.DVR กล้องวงจรปิด 

 รุ่นอุปกรณ์/ผู้บริการ  default username  default password  default IP Address
 HA-7704, HA-7708, HA-7716 /Hiview   admin  ว่าง  192.168.1.100
 HA-7708 /Hiview   admin  ว่าง  192.168.1.100
HA-7716 /Hiview   admin  ว่าง  192.168.1.100
ZDD104A, ZDD108A, ZDD116A / Innekt  admin  888888  192.168.1.108
ZDD204A, ZDD208A, ZDD216A / Innekt   admin  888888  192.168.1.108
Innekt ZDD104A  admin  888888  192.168.1.108
Hikvision (version หลังปี 2018)  admin สร้างเองครั้งแรก DHCP
Hilook  (version หลังปี 2018)  admin สร้างเองครั้งแรก DHCP
Dahua  admin 888888 DHCP
XM ,EMeye หรือ XM OEM  admin ว่าง DHCP