วิธี Forward Port Router 3BB

By | มิถุนายน 26, 2017

วิธี Forward Port Router 3BB

เริ่มจากการตรวจไอพีฝั่งขา WAN ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ 3bb ก่อนว่าได้รับไอพีให้มา เป็นแบบ Public IP หรือไม่ เพราะช่วงหลังๆ ทาง 3bb มักแจกไอพีที่เป็น Private IP มาให้ ซึ่ง Private IP ไม่สามารถทำการ forward port ได้

วิธีการเช็ค  Public IP ง่ายๆ ว่าอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ เป็น Public IP อะไร ให้เข้าไปที่ www.whatismyip.com ซึ่งจะพบไอพีที่ได้ในช่อง Your IP Address Is:

whatismyip
หลังจากนั้นล็อคอิน​เข้าไปในเร้าเตอร์​ แล้วไปตรวจสอบไอพี WAN ของเร้าเตอร์ 3bb ว่าได้ค่าไอพีตรงกันกับที่ตรวจสอบจาก www.whatismyip.com หรือไม่ ถ้าหากตรงกันแสดงว่า ไอพีที่ได้รับคือ Public IP แล้ว สามารถทำการ forward port ได้ทันที

แต่ถ้าหากไม่ตรงแล้วละก็ ให้โทรเข้าไปที่คอลเซ็นเตอร์​ข 3bb เพื่อขอให้เขาปรับเปลี่ยน​ค่าไอพีให้เรา ซึ่งเราอาจจะแจ้งเหตุผล​กับเจ้าหน้าที่​ว่าเราต้องการให้อินเตอร์เน็ต​ที่บ้านดูกล้องวงจรปิดได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่​จะทำการแก้ไข​ให้ประมาณ 5-10 นาที​ จากนั้นตรวจสอบ​อีกครั้​ง​ว่าได้ไอพีตรงกัน ซึ่งถ้าตรงกันก็สามารถ forward port ได้

 

วิธี Forward Port Router 3BB

 

เมื่อได้รับ  Public IP เรียบร้อยแล้ว ตอนไปเป็นขั้นตอนการตั้งค่า forward port ใน router

 

วิธี Forward Port Router 3BB

ตั้งค่า Forward Port Router 3BB

Interface: ให้เลือกที่ INTER_TR069_R_VID_33 (ตัวเลือกนี้เลือกให้ตรงกับ  access type ที่เร้าเตอร์เชื่อมต่ออยู่ สังเกตุจากรูปด้านบน connecting อยู่ที่ VDSL  )

Protocol: เลือก TCP/UDP

Remote host:ใส่ ip ภายนอกที่ต้องการ remote หรือปล่อยว่างไว้ ถ้าต้องการให้ remote  ได้ทุกไอพี

External start port: ใส่ port เริ่มต้นที่ต้องการ forwarding จากภายนอก

External end port: ใส่ port สิ้นสุดที่ต้องการ forwarding จากภายนอก

Internal host:  ใส่ IP ของอุปรณ์ที่ต้องการให้ forwarding ไปหา

Internal port:  ใส่ port ของอุปรณ์ที่ต้องการให้ forwarding ไปหา

Mapping name: ใส่ชื่อที่ต้องการ อะไรก็ได้

Validate Code: ใส่ Validate Code ตามภาพที่ปรากฎ

วิธี Forward Port Router 3BB

หลังจากนั้นกด save

วิธี Forward Port Router 3BB

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

เราสามารถเข้าไปแก้ไขค่าที่ได้ทำไว้แล้วโดยการคลิกที่ Edit หรือจะลบทิ้งก็ Delete หรือจะเพิ่ม port ที่ต้องการเข้าไปอีกโดยก็กดที่ new port mapping