Tag Archives: apache2

mod_rewrite วิธีการเปิดใช้งาน บน Apache2 ของ Host Linux (Ubuntu)

หลังจากในบนความแรกเราได้รู้จัก วิธีการเปิดใช้งาน mod_rewrite ใน Apache2 บน Host windows (appserv) กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมารู้ถึงวิธีการเปิดใช้งาน mod_rewrite ใน Linux กันครับ โดย linux ที่ผมใช้ในครั้งนี้เป็น Ubuntu 14.10 server ซึ่งใน Linux ตัวอื่นก็จะมีหลักการที่คล้ายๆกัน

วิธีการเปิดใช้งาน mod_rewrite ใน Apache2 บน windows (appserv)

mod_rewrite เป็นโมดูลหนึ่งใน Apache2 มีไว้สำหรับแปลง URL ขึ้นใหม่ให้สวยงามและสือความหมาย เพราะ URL มีความหมายในตัวแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อ Search Engine ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำ SEO