ขั้นตอนการนำรถยนต์ข้ามลาว ด่านมุกดาหาร

By | พฤศจิกายน 3, 2015

ขั้นตอนการนำรถยนต์ข้ามลาว ด่านมุกดาหาร

รถยนต์ที่สามารถนำข้ามไป สปป. ลาวได้

ขั้นตอนวิธีการนำรถยนต์ข้ามลาวที่ด่านมุกดาหารนั้น รถยนต์ต้องผ่อนชำระงวดหมดแล้ว ไม่ติดไฟแนนซ์ ไม่ติดภาระผูกพันทางการเงิน

แต่ถ้าหากรถยนต์ของเราติดภาระผูกพันทางการเงินอยู่ ให้เราลองติดต่อขอหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของรถยนต์ครับ

Mukdahan Immigration

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (พาสปอร์ตรถยนต์เล่มสีม่วง) สามารถติดต่อขอทำได้ที่ขนส่งจังหวัดที่เราอยู่ครับ ทำแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมง มีค่าธรรมเนียม 55 บาท

2.ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ใบขับขี่สมาร์การ์ดสามารถใช้กับประเทศอาเซียนได้ 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า, และกัมพูชา

3.หนังสือเดินทาง (passport) หรือถ้าไม่มีติดต่อขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ได้ที่หน้าด่านมุกดาหาร

4.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ใช้ฉบับจริง กรณีข้ามที่ด่านมุกดาหารครั้งแรก ครั้งต่อไปไม่ต้อง)

5.ติดเครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่ตัวรถ หรือที่มองเห็นได้ชัดเจน

6.กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 ของ สปป.ลาว มีจำหน่ายอยู่ที่หน้าด่าน สปป. ลาว (ติดต่อชื้อได้ตอนไปถึงหน้าด่าน สปป.ลาว)

หมายเหตุ

สำหรับรถยนต์ที่ข้ามที่ด่านมุกดาหารครั้งแรกเตรียมเอกสารเพิ่มดั่งนี้ (ถึงจะเคยข้ามที่ด่านอื่นก็ต้องเตรียมนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลเก็บไว้ที่ด่านมุกดาหาร)

– สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
– สำเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ 3 ชุด
– สำเนาหน้ารายการภาษี 3 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 3 ชุด

เอกสารชุดแรกยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ด่านมุกดาหาร

เอกสารชุดที่สองยื่นกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรขาออกไทย

เอกสารชุดที่สามยื่นกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ขาเข้า สปป. ลาว

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

ขาออกจากไทย

1.ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาออกไทย ขอแบบฟอร์มกรอกเอกสาร สำหรับพาสปอร์ตของคน 1 ใบ สำหรับรถยนต์ 2 ใบ

2.ยื่นเอกสารที่กรอกเสร็จพร้อมหนังสือเดินทางและพาสปอร์ตรถยนต์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ลงนามประทับตราลงบนหนังสือเดินทาง พร้อมรอถ่ายรูป (ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวไม่ต้องถ่ายรูป)

3.ยื่นพาสปอร์ตรถยนต์และหนังสือเดินทางในช่องถัดไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกเอกสารใบขนส่งพิเศษนำรถยนต์เข้าออกประเทศชั่วคราว เก็บสำเนาเอกสารไว้เพื่อใช้ตอนขากลับ

ขาเข้า สปป. ลาว

1.ขอแบบฟอร์มกรอกเอกสาร สำหรับพาสปอร์ตของคน 1 ใบ (ถ้าใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวยื่นได้เลย)

2.กรอกเสร็จยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว ลงนามประทับตราบนหนังสือเดินทาง

3.ยื่นพาสปอร์ตรถยนต์และหนังสือเดินทางในช่องถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารนำรถเข้าออก สปป. ลาว

4.ยื่นเอกสารที่ได้ที่ช่องถัดไป ให้เจ้าหน้าที่ลงนามประทับตราลงในพาสปอร์ตรถยนต์ เก็บสำเนาเอกสารไว้เพื่อใช้ตอนขากลับ

ขาออกจาก สปป. ลาว

เขาออก สปป. ลาว ทำคล้ายกับตอนขาเข้ามาคือกรอกเอกสารที่เหลือจากตอนขาเข้ามาแล้วยื่นในแต่ละช่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงนามประทับตราเอกสาร

ที่ช่องพาสปอร์ตรถยนต์ให้ส่งเอกสารนำรถเข้าออกคืนด้วย

ขากลับเข้าไทย

ขากลับเข้าประเทศไทย ทำคล้ายกันกับขาออกมาคือกรอกเอกสารที่เหลือจากตอนขาเข้ามาแล้วยื่นในแต่ละช่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงนามประทับตราลงในเอกสาร

และที่ช่องพาสปอร์ตรถยนต์ให้ส่งเอกสารใบขนส่งพิเศษนำรถยนต์เข้าออกประเทศชั่วคราวคืนด้วย
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น