ติดตั้ง web server ให้กับ ubuntu 15.10

By | ธันวาคม 22, 2015

ติดตั้ง web server ให้กับ Ubuntu 15.10

ติดตั้ง web server ให้กับ ubuntu 15.10

การ ติดตั้ง web server ให้กับ ubuntu 15.10 นั้น เราจะทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเข้าไปใน Linux Ubuntu สามตัวด้วยกันคือ Apache, MySQL, PHP โดยเรียกชื่อสั่นๆนี้ว่า LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมทั้ง 3 ตัว

1.ติดตั้ง Apache2

Apache คือโปรแกรมทำหน้าที่เป็น web server เป็นโปรแกรมฟรีที่ได้รับความนิยมมาก โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็น Apache2 การติดตั้งทำขั้นตอนดังนี้

1.รันคำสั่งติดตั้ง

sudo apt-get install apache2

2.ใส่รหัสผ่านสำหรับ User ผู้ติดตั้ง

3.ตอน Y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ติดตั้ง Apache2 บน Ubuntu 15.10

4.ทดสอบการติดตั้ง โดยการเปิด Bowers แล้วเข้าไปที่ไอพีของ Server จะได้ค่าดังภาพด้านล่าง

Apache2 ทำงานบน Ubuntu 15.10

 

2.ติดตั้ง MySQL

MySQL คือโปรแกรมทำหน้าที่เป็น Database หรือ ฐานข้อมูล การติดตั้งทำขั้นตอนดังนี้

1.รันคำสั่งติดตั้ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

2.ใส่รหัสผ่านสำหรับ User ผู้ติดตั้ง

3.ตอน Y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ติดตั้ง MySQL ใน Ubuntu 15.10

4.กำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL

กำหนดระหัสผ่านให้ mysql

5.ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

ยืนยันรหัสผ่าน mysql

3.ติดตั้ง PHP

PHP เป็นภาษาสำหรับในการเขียนโปรแกรม ใช้เขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับโค้ด HTML หรือ Java Script การติดตั้งทำขั้นตอนดังนี้

1.รันคำสั่งติดตั้ง

sudo apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

2.ใส่รหัสผ่านสำหรับ User ผู้ติดตั้ง

3.ตอน Y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

ติดตั้ง php ลงบน Ubuntu

4.รีสตาร์ส Apache ด้วยคำสั่ง

sudo systemctl restart apache2

 

5.ทดสอบการทำงานของ php ทำงานแล้วหรือยัง โดยการเพิ่มไฟล์ php เข้าไปยัง defual part ของ web server โดยรันคำสั่งดังนี้

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

จากนั้นเขียนคำสั่งนี้เข้าไปในไฟล์

<?php

phpinfo();

?>

ทดสอบ run phpinfo()

ออกจากโปรแกรมโดยการกด Ctrl+X ตอบ y แล้ว Enter

จากนั้นเปิด Blowser ขึ้นมาพิมพ์ไอพีเซอร์เวอร์ ตามด้วยชื่อไฟล์ phpinfo.php

http://IP Server/phpinfo.php

ทดสอบการทำงานของ php

เสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับการ ติดตั้ง web server ลงใน Ubuntu 15.10 เป็นที่เรียบร้อย